دستاورد های آموزشی ، پژوهشی ، اجتماعی و فرهنگی

زمانبندی

۱۳۳۳

دوران کودکی و دبیرستان

علی‏ اکبر جلالی در اول آذرماه 1333دیده به جهان گشود.

۱۳۵۴

دوران دانشگاه در تهران و خدمت در جهاد سازندگی

علی‏ اکبر جلالی در سال 1354 وارد دانشگاه شدند.

۱۳۶۴

دوران دانشگاه در آمریکا

علی‏ اکبر جلالی در سال 1364 جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری وپسا دکترا به آمریکا سفر کردند.

۱۳۷۳

دوران خدمت در دانشگاه علم و صنعت ایران

علی‏ اکبر جلالی در سال 1373 به استخدام دانشگاه علم وصنعت ایران در آمدند.

۱۳۷۹

خدمات موثر علمی، پِِژوهشی و اجتماعی در ایران

علی‏ اکبر جلالی خدمات کسترده در سطح ملی دارند

نگاهی به زندگی دکتر علی اکبر جلالی

(بیشتر)

نطریه دکتر جلالی در موضوع عصر مجازی موج چهارم تغییر در زندگی بشرهمراه با پیوند و تائیدیه پروفسور رضا.

(بیشتر)

آینده نگاری یکی از پِژوهش‏های مهم دکتر جلالیدر سال‏های مختلف می‏باشد. در این بخش به موضوعات مورد علاقه ایشان پرداخته شده

(بیشتر)