دکتر علی اکبر جلالی چهره ماندگار علمی و چهره ماندگار خدمتگذاری به مردم شریف شهرستان شاهرود شده است. به همین منظور در دو برنامه تجلیل جداگانه در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ از ایشان تقدیر شده است.

اشتراک

چهره ماندگار علمی شهرستان شاهرود ۱۳۹۵
پروفسور علي اكبر جلالي در سال ۱۳۹۵ به انتخاب بنیاد نخبگان استان سمنان چهره ماندگار علمی شهرستان شاهرود شدند و طی مراسمی با شکوه و با حضور ۱۰۰۰ نفر از مسئولین و دانشگاهیان و مردم شهرستان شاهرود در ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از ایشان در دانشگاه صنعتی شاهرود تجلیل شد.

 


منتخب بزرگترین جایزه روابط عمومی بین الملل
پروفسور جلالی در سال ۱۳۸۸ برگزیده بزرگترین جایزه روابط عمومی بین الملل، جایزه دکتر نطقی شدند و طی مراسم باشکوهی با حضور مسئولین کشوری ومتخصصان روابط عمومی و فناوری اطلاعات لقب پدر توسعه فرهنگی فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک داوری از متخصصان به ایشان اعطا شد.

چهره ماندگار مردم شهرستان شاهرود ۱۳۸۹

پرفسور علی اکبر جلالی در سال ۱۳۸۹ چهره ماندگار مردم شهرستان شاهرود توسط مردم و مسئولین شهر شد.

در مراسمی که به همین منظور در دانشگاه شاهرود برگذار شد از ۱۶ نفر از افرادی که خدمات موثری در طول تاریخ شهرستان شاهرود داشتند نیز تقدیر گردید. این مراسم توسط شهرداری و شورای شهر و بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی برگزار شد.