نگاهی به شاهکوه، اولین روستای اینترنتی ایران

8 سال پیش روستای شاهکوه در سال 1379 به همت دکتر جلالی از طریق اینترنت به جهان مرتبط شد تا نخستین روستای اینترنتی ایران لقب گیرد.
39 Shares

شاهکوه روستایی است کوهستانی که از شمال به گرگان و از جنوب شرقی به شاهرود و از جنوب غربی به دامغان می رسد. به همت دکتر علی اکبر جلالی، شاهکوه نخستین روستای اینترنتی ایران لقب گرفته است. همچنین افتتاح نخستین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی کشور در روستای قرن آباد و انتقال روستای شاهکوه ‏علیا به محل فعلی آن از دیگر اقدامات دکتر علی اکبر جلالی است.