تأسیس نخستین آزمایشگاه اینترنت اشیاء توسط دکتر جلالی

8 سال پیش تأسیس نخستین آزمایشگاه اینترنت اشیاء توسط دکتر جلالی
28 Shares

تأسیس نخستین آزمایشگاه اینترنت اشیاء توسط دکتر جلالی

اولین آزمایشگاه و پلتفرم آموزشی و پژوهشی اینترنت اشیاء (IOT)، 18 بهمن ماه 1394 در دانشگاه علم و صنعت ایران رونمایی شد. این آزمایشگاه، با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت مخابرات ایران و شرکت مهندسی مشاور مخابراتی و ارتباطی نگاره گلستان، به همت دکتر علی اکبر جلالی در محل پژوهشکده الکترونیک با حضور مسئولین ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران رونمایی شد.