نگاهی به زندگی دکتر علی اکبر جلالی

8 سال پیش استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران استاد پاره وقت دانشگاه ویرجینیای غربی متخصص در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
47 Shares

دکتر علی اکبر جلالی موسس نخستین روستای الکترونیکی دنیا دکتر علی اکبر جلالی متولد 1333، شاهرود فوق دکترای برق و متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) از دانشگاه ویرجینیای غربی است وی همچنین استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، استاد پاره وقت دانشگاه ویرجینیای غربی می باشد . از افتخارات او باید گفت: وی مبدع نظریه موج چهارم و عصر مجازی و بسیاری از افتخارات دیگر است.