سخنرانی دکتر جلالی درباره کاربرد IT درحوزه دینی- قسمت 1

8 سال پیش سخنرانی دکتر جلالی در همایشِ «کاربردهای IT در حوزه های دینی»
7 Shares

دکتر علی اکبر جلالی، استادیار دانشگاه ویرجینیای غربی امریکا، در همایشِ «کاربردهای IT در حوزه های دینی» به مباحث اقتصادِ دانش محور- موج چهارم، عصر مجازی- فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی – حوزه مجازی- تجارت الکترونیک و... اشاره کردند.