سخنرانی دکتر جلالی در کنفرانس ملی مدیریت جهانی

8 سال پیش سخنان دکتر جلالی در کنفرانس ملی مدیریت جهانی سازمان های ایرانی
4 Shares

بزرگترین کنفرانس ملی مدیریت جهانی سازمان های ایرانی با رویکرد بهبود فرآیندهای مدیریت کسب و کار در دوران پساتحریم و پسابرجام توسط باشگاه مدیران موفق در روز یکم بهمن ماه 94 در سالن مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران و با حضور اساتید به نام، مدیران، کارشناسان و صاحبنظران حوزه کسب و کار برگزار شد.