سخنرانی دکترجلالی در یازدهمین کنفرانس برق زنجان- قسمت 2

8 سال پیش یازدهمین کنفرانس دانشجویی برق در دانشگاه زنجان
7 Shares

دکتر علی اکبر جلالی در یازدهمین کنفرانس دانشجویی برق که در دانشگاه زنجان برگزار گردید، به مفاهیم دانشجوی عصر حاضر و سازگار ها و الزامات موفقیت در دنیای مدرن و به خصوص رشته مهندسی برق پرداخته است.