4 Shares

"دکتر علی اکبر جلالی" پدر علم فناوری اطلاعات ایران در دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران گفت: روابط عمومی ها باید جایگاه خود را درون شبکه های اجتماعی پیدا کنند و در این شبکه ها ارزیابی شوند. یک بخش از فضای مجازی، دانایی است. با این دانایی می توانیم یک نقشه راه داشته باشیم بنابراین ابتدا باید جهت گیری ها و سیاست های بالا دست آن ایجاد شود.