دکتر علی اکبر جلالی، در گفت‌وگو با ماهنامه نسل چهارم: لزوم تغییر اساسی استراتژی توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور
8 سال پیش

دکتر علی اکبر جلالی، در گفت‌وگو با ماهنامه نسل چهارم: لزوم تغییر اساسی استراتژی توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور

دکتر علی‌اکبر جلالی؛ "تهران هوشمند" جهانی بیاندیشد
5 سال پیش

پدر فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر ضرورت ورود هوشمندانه و استفاده صحیح از فناوری ارتباطات و اطلاعات…

آغاز به کار نخستین آزمایشگاه اینترنت اشیا و رونمایی از شهر هوشمند
8 سال پیش

علی اکبر جلالی، مجری طرح شهر هوشمند از آغاز به کار نخستین…