دومین کنفرانس ERP (سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان)

8 سال پیش دومین کنفرانس سیستم‌های برنامه‌‌ریزی منابع سازمان، بهمن‌ماه سال 1388 ، دانشگاه علم و صنعت ایران
Shares

دومین کنفرانس سیستم‌های برنامه‌‌ریزی منابع سازمان، در بهمن‌ماه سال 1388 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. این کنفرانس نیز به تبع سالیان گذشته به بررسی ابعاد علمی و اجرایی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان با حضور کارشناسان و متخصصین از صنعت و دانشگاه پرداخت.