روابط عمومی دو

انتشارات کارگزار روابط عمومی، سال انتشار: 1388 

یکسال تلاس در فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1388 

حل جامع مسائل سیگنال ها و سیستم ها

انتشارات سیمای دانش، سال انتشار: 1388

 

راهكارهاي گسترش خدمات نقطه تجاري مجازي

انتشارات موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني، سال انتشار: 1387

شهر الکترونیک

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1387 

 

علاءالدین و چراغ جادوی اینترنت

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1387، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

یکسال تلاس در فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1387، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

تحلیل مدار و الکترونیک با استفاده از MATLAB

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1387، 

 

بازیهای رایانه ای و خلاقیتهای دانش آموزی

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1387 

یکسال تلاس در فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1386 

دولت الکترونیکی

انتشارات شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سال انتشار: 1386 

مقدمه ای بر کارآفرینی دیجیتالی

انتشارات ناقوس، سال انتشار: 1386

Reduced order systems

انتشارات Springer، سال انتشار: 1385، 

 

آموزش كامپيوتر براي نوجوانان ( برنامه FRONT PAGE)

انتشارات مدرسه، سال انتشار: 1385

 

اموزش كامپيوتر براي نوجوانان ( برنامه ي EXCEL)

انتشارات مدرسه، سال انتشار: 1385، 

 

اموزش كامپيوتر براي نوجوانان ( برنامه ي POWER POINT)

انتشارات مدرسه، سال انتشار: 1385

 

اموزش كامپيوتر براي نوجوانان ( برنامه ي WORD)

انتشارات مدرسه، سال انتشار: 1385 

روستاي الكترونيكي

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1385،