سوال تکنولوژی
7 سال پیش
حسین ج
دانشجو

به نظر شما IOT چه زمانی در ایران اجرا می شود؟

جواب

در ایران اهمیت موضوع روشن شده حتما در سال جدید اقدامات عملی شروع خواهد شد.

توجه: مشارکت در پاسخ دادن به این سئوال نیازمند به ساختن حساب کاربری (اکانت) جدید است!

ورود ساختن اکانت